Καλέστε μας:
2310 402675
Θεσσαλονίκη
210 3314829 Αθήνα

Υπολογισμός Κόστους Ανάκτησης Δεδομένων

Βήμα 1: Το αποθηκευτικό μου μέσο που παρουσιάζει πρόβλημα είναι:

Σκληρός δίσκος Συστοιχία RAID/Server USB Stick / Κάρτα Μνήμης Σκληρός δίσκος SSD Άλλο

Βήμα 2:

O δίσκος δούλευε κανονικά όμως κατά λάθος τον έκανα format ή διέγραψα αρχεία.
Ο δίσκος μου κάνει περίεργους θορύβους, χτυπάει, μουγκρίζει ή βγάζει περίεργες μελωδίες από το εσωτερικό του.
Ο δίσκος μου λειτουργεί κανονικά, δεν κάνει περίεργους θορύβους, δεν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα (πτώση, βραχυκύκλωμα κλπ) όμως λέει ότι χρειάζεται διαμόρφωση.
Ο σκληρός μου δίσκος δεν παίρνει ρεύμα, δεν κάνει κανένα θόρυβο και είναι εντελώς "νεκρός".
Το πρόβλημα δεν εμφανίζεται σε αυτη τη λίστα.
Οι συστοιχίες RAID είναι πολύπλοκα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων που απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές και εξαιρετική τεχνογνωσία. Οι τεχνικοί της Northwind έχουν εμπειρία ακόμα και στις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις με μεγάλο αριθμό δίσκων επάνω στα array. Το κόστος για κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό και εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της δικής σας περίπτωσης και να βρούμε λύση στο πρόβλημα.

Βήμα 2:

Το USB / Η κάρτα μνήμης αναγνωρίζεται, αλλά ζητάει να γίνει διαμόρφωση
Η συσκευή δεν αναγνωρίζεται καθόλου.

Βήμα 3: Ο δίσκος δούλευε κανονικά όμως κατά λάθος τον έκανα format ή διέγραψα αρχεία και είναι:

< 1000GB
1,1ΤB - 2TB
2,1TB - 4TB
> 4TB

Βήμα 3: Ο δίσκος μου κάνει περίεργους θορύβους, χτυπάει, μουγκρίζει ή βγάζει περίεργες μελωδίες από το εσωτερικό του και είναι:

< 1000GB
1,1ΤB - 2TB
2,1TB - 4TB
> 4TB

Βήμα 3: Ο δίσκος μου λειτουργεί κανονικά, δεν κάνει περίεργους θορύβους, δεν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα (πτώση, βραχυκύκλωμα κλπ) όμως λέει ότι χρειάζεται διαμόρφωση και είναι:

< 1000GB
1,1ΤB - 2TB
2,1TB - 4TB
> 4TB

Βήμα 3: Ο σκληρός μου δίσκος δεν παίρνει ρεύμα, δεν κάνει κανένα θόρυβο και είναι εντελώς "νεκρός" και είναι:

< 1000GB
1,1ΤB - 2TB
2,1TB - 4TB
> 4TB
Κόστος: 40€ - 250€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Βήμα 3: Η συσκευή είναι:

< 4GB
4GB - 16GB
> 16GB

Κόστος: 50€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 80€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 120€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 160€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Βήμα 4: Ο δίσκος μου είναι

Western Digital
Seagate
Toshiba
Fujitsu
Maxtor
Samsung
Hitachi
Άλλο

Βήμα 4: Ο δίσκος μου είναι 1,1TB - 2 ΤΒ και μάρκας:

Western Digital
Seagate
Toshiba
Fujitsu
Maxtor
Samsung
Hitachi
Άλλο

Βήμα 4: Ο δίσκος μου είναι 2,1GB - 4 ΤΒ και μάρκας:

Western Digital
Seagate
Toshiba
Samsung
Hitachi
Άλλο

Βήμα 4: Ο δίσκος μου είναι > 4 ΤΒ και μάρκας:

Western Digital
Seagate
Toshiba
Samsung
Hitachi
Άλλο
Κόστος: 50€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 80€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 120€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 160€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: ~230€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: ~260€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 280€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 320€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 150€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 250€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.

Κόστος: 350€ + ΦΠΑ.

Η τιμή είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβές κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά από αναλυτικό έλεγχο του δίσκου και πλήρους διαγνωστικού ελέγχου.
Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι δωρεάν και διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν ανακτηθούν δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα κόστος.


 

 

Find us

Official Blog of Northwind data recovery

ανακτηση δεδομενων clean room northwind data recovery

ηχος χαλασμενου σκληρου δισκου

Συχνές Ερωτήσεις

  • για Σκληρούς Δίσκους >

    Συχνές ερωτήσεις για την ανάκτηση δεδομένων σκληρών δίσκων Ο δίσκος μου χτύπησε!! Τι να κάνω? Αν διαπιστώσετε πρόβλημα στο μέσο Read More
  • για συστήματα RAID >

    Συχνές ερωτήσεις για την ανάκτηση δεδομένων συστημάτων RAID Το σύστημα RAID / NAS Box σταμάτησε να λειτουργεί. Τι να κάνω? Αν Read More
  • για USB & Memory Stick >

    Συχνές Ερωτήσεις USB & Memory Stick Το USB Stick δεν αναγνωρίζεται. Τι να κάνω? Δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που Read More
  • 1